Betalingen en Famed

Nota’s en vergoedingen

Per verzekeraar verschilt de vergoeding voor aanvullende tandheelkunde. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling bij de mondhygiënist vergoed wordt. (M-codes en T-codes)
U mag bij twijfel altijd contact opnemen met de praktijk.

De facturering is uitbesteed aan Famed.

Als u aanvullend tandheelkundig verzekerd bent, stuurt Famed de nota direct door naar uw zorgverzekeraar.
Het gedeelte dat u eventueel zelf moet betalen, wordt door Famed aan u gedeclareerd. U ontvangt hiervoor een nota.
Van uw zorgverzekeraar krijgt u vervolgens een overzicht van de uitgevoerde behandelingen en bijbehorende betalingen.

Heeft u geen aanvullende tandheelkundige verzekering, krijgt u rechtstreeks de nota van Famed ter betaling.

Het betalingstraject van Famed is als volgt:

  • Voor het betalen van Uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.80 ten name van Famed BV te Amersfoort. Vermeld bij (electronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van U hebben ontvangen, sturen wij U een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij U alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen alsnog te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering Uw betaling hebben ontvangen, bent U in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15 % van het notabedrag met een minimum van 37 euro plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor Uw rekening.

Voor vragen rondom Uw nota en betalingsvoorwaarden, kunt U contact opnemen met Famed.
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl

Reacties zijn gesloten.