Eerste afspraak

Voor het bezoeken van een mondhygiënist heeft U geen verwijzing van tandarts of huisarts nodig.
Iedereen kan een vrijgevestigd mondhygiënist bezoeken.

Voor uw eerste bezoek zijn de volgende zaken belangrijk:

  • indien U een verwijskaart heeft gekregen, dient U deze mee te nemen;
  • U kunt de Medische gezondheidsvragenlijst downloaden en  thuis invullen, of U vult de lijst bij Uw eerste bezoek in;
  • wanneer U medicijnen gebruikt, dient u de bijsluiter mee te nemen, dit voor uw eigen veiligheid;
  • ook dient U een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Intake

Tijdens het eerste consult, de intake, worden diverse gegevens verzameld.
Er wordt een patiëntendossier van U gemaakt waarin de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN nummer;
  • verzekeringsgegevens: Uw ziektekostenverzekering en inschrijfnummer;
  • naam en adres van Uw tandarts, huisarts en eventueel andere artsen bij wie U onder behandeling bent en,
  • de medische anamnese: bijzonderheden omtrent Uw gezondheid en medicijngebruik.

Het onderzoek

Na het verzamelen van de bovengenoemde gegevens volgt een onderzoek van Uw mond.
De conditie van Uw tandvlees en tanden wordt besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.
De kosten worden begroot en er worden afspraken gemaakt voor de behandeling(en).

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen voor mij toegankelijk en worden zonder Uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Reacties zijn gesloten.